• JAKOŚĆ I PASJA
  • RZETELNE BIURO RACHUNKOWE
RAPORTY MENEDŻERSKIE

RAPORT REALIZACJI BUDŻETU

Raporty menedżerskie to kompleksowa usługa mająca na celu dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Celem usługi jest czuwanie nad działalnością spółki i przekazywanie Zarządowi informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Raport realizacji budżetu składa się z trzech części:
szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów, z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa
wydruku wszystkich operacji gospodarczych, z podziałem na poszczególne pozycje budżetu
opisu najważniejszych pozycji budżetu wykazujących największe odchylenia od planu

Raport ten ma na celu umożliwienie kontroli przychodów i kosztów. Szczególne znaczenie ma kontrola wydatków realizowanych przez pracowników. Ponieważ jest to materiał bardzo obszerny, uzupełnia go opis najważniejszych pozycji, wykazujących największe odchylenia od planu oraz omówienie przyczyn tych odchyleń.

Dokładna analiza wykonania budżetu umożliwia:
sprawowanie kontroli nad wydatkami przedsiębiorstwa
wykrywanie nieuzasadnionych kosztów
wskazanie pozycji kosztowych, w których można poczynić oszczędności
skuteczne wykrywanie nadużyć pracowników
ocenę pracy kierowników działów

Raporty realizacji budżetu powinny być przekazywane do kierowników działów i wykorzystywane jako podstawa oceny ich pracy. Znajomość ustalonych odgórnie limitów wydatków na różne cele jest podstawą utrzymania dyscypliny kosztowej, której wprowadzenie zawsze powoduje wymierne oszczędności.
Biuro Rachunkowe
Puławska Accounting Sp. z o.o.
ul. Fosa 41A
02-768 Warszawa
tel. 22 543 30 00
fax 22 543 30 19


www.pulawska.pl
Firma Przyjazna Internautom
Rzetelna Firma