• JAKOŚĆ I PASJA
  • RZETELNE BIURO RACHUNKOWE
RAPORTY MENEDŻERSKIE
Raporty menedżerskie to kompleksowa usługa mająca na celu cykliczne dostarczanie bieżącej informacji na temat sytuacji finansowej firmy. Celem usługi jest przekazywanie kadrze zarządzającej danych niezbędnych w podejmowaniu codziennych decyzji oraz w planowaniu rozwoju.

Nasz system informowania, poparty fachową konsultacją, pozwala na:
ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
kontrolę płynności finansowej
wczesne ostrzeżenie o mogących się pojawić zagrożeniach w zakresie funkcjonowania lub płynności finansowej przedsiębiorstwa
kontrolę realizacji celów finansowych przedsiębiorstwa
kontrolę wydatków dokonywanych przez pracowników
kontrolę realizowanej marży (rzeczywistej) na sprzedaży
optymalizację kosztów działalnosci

Na raport menedżerski składa się:
sprawozdanie finansowe i jego analizy
raport realizacji budżetu
analiza biznesowa
Biuro Rachunkowe
Puławska Accounting Sp. z o.o.
ul. Fosa 41A
02-768 Warszawa
tel. 22 543 30 00
fax 22 543 30 19


www.pulawska.pl
Firma Przyjazna Internautom
Rzetelna Firma