• JAKOŚĆ I PASJA
  • RZETELNE BIURO RACHUNKOWE
USŁUGI KSIĘGOWE
Rzetelna ewidencja księgowa jest podstawowym elementem funkcjonowania każdej firmy. Starannie prowadzone zapisy rachunkowe są podstawowym i nieodzownym elementem w procesie decyzyjnym właścicieli i kadry zarządzającej. Nasza uwaga jest skupiona na poprawności ewidencji każdego zdarzenia gospodarczego, tak by zapewnić prawidłowe dane do przeprowadzenia analiz spółki. W taki sposób prowadzone księgi rachunkowe zapewniają także bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych naszych Klientów.

Rozbudowana ewidencja analityczna ułatwia szczegółową kontrolę finansów oraz badanie realizacji celów przedsiębiorstwa w ramach dodatkowej usługi "raporty menedżerskie".

Jesteśmy Biurem Rachunkowym, specjalizującym się w obsłudze spółek prawa handlowego, w tym grup kapitałowych, dla których przygotowujemy skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Oferujemy przygotowywanie sprawozdań finansowych w międzynarodowych (MSR) i amerykańskich (US GAAP) standardach rachunkowości.

W zakresie usług księgowych oferujemy:
prowadzenie ksiąg rachunkowych
obsługę kadrowo-płacową
przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań
przygotowywanie planów kont
opracowywanie polityki rachunkowości
konsolidację sprawozdań finansowych
Biuro Rachunkowe
Puławska Accounting Sp. z o.o.
ul. Fosa 41A
02-768 Warszawa
tel. 22 543 30 00
fax 22 543 30 19


www.pulawska.pl
Firma Przyjazna Internautom
Rzetelna Firma